| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hvad studerende siger om denne wiki

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 months, 1 week ago

Denne wiki er dedikeret til socialrådgiverstuderende.

 

Hvad siger de om den? 

Hvad ser de som fordele og ulemper?

 

Det undersøger jeg stadig.

 

En studerende skriver:

Det er et super godt supplement til undervisningen.
Det er både letlæseligt og nemt tilgængeligt.
Hvis der noget i undervisningen man ikke helt forstår, kan 
det nemt bruges som et godt supplement.”

 

Du kan selv bidrage med både positiv og kritisk feedback ved at sende en mail til jbug@via.dk

 

 Fordele
Ulemper 
Tilgængelig på smartphone 24/7/365  Meget omfattende - uoverskuelig  
Kan hjælpe mig videre med et begreb, som jeg har hørt i undervisningen, men ikke helt forstår Tiden kan gå fra at læse publiceret faglitteratur og originale kilder
Supplerer den mundtlige undervisning og slides Nogle tekster har ingen eller få kildehenvisninger
Kan give mig en kort introduktion til et emne inden jeg læser faglitteratur Hvis jeg finder en godt tekst/formuleringer, er det ikke så godt at bruge den i en opgave, fordi det enten er plagiat (hvis jeg ikke henviser til wikien som kilde) eller en henvisning til en mindre anerkendt kilde.
Kan hjælpe mig med at lære flere danske begreber, som anvendes på det sociale område. Hjælpsomt, fordi dansk er mit andetsprog.  
kan hjælpe mig med at finde relevante skriftlige kilder, når jeg skal skrive eksamensopgaver eller bachelorprojekt  

 

2023 02 09 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.