| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med organisationer

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Jesper Buchholdt Gjørup har været organisationskonsulent i 12 år og kvalitetskonsulent i 11 år.

 

Han har praktisk erfaring med organisationer som fænomener både som medarbejder, bruger, frivillig, medlem og konsulent.

 

Han har været konsulent for hospitaler, døgninstitutioner og andre offentlige arbejdspladser og organisationer siden 1994. Han har undervist læger, sygeplejersker, ledere og studerende i organisationsteori.

 

Han har som konsulent bidraget til dialoger om arbejdsklima, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsanalyser og organisationsudvikling og organisationsændringer.

 

Han har også erfaringer som medarbejder fra cirka 10 forskellige private virksomheder -  og som medlem og frivillig i  5 organisationer og foreninger. 

 

Han har dermed kendskab til og erfaringsbaseret viden fra og om

 1. Administrative afdelinger
 2. Aktivitetstilbud, -huse og -centre 
 3. Almen praksis - lægeklinikker
 4. Ambulancetjenester (samarbejdspartnere) 
 5. Amtskommunale organisationer
 6. Apotek 
 7. Arbejdsmiljø-organisationer 
 8. Autoophug
 9. Biludlejningsfirma 
 10. Boligformidlingskontor  
 11. Brandvæsen 
 12. Butik 
 13. Børnehave 
 14. Cafe 
 15. Erhvervsafdelinger 
 16. Fabrik 
 17. Folkeskole 
 18. Foreninger 
 19. Frivillige organisationer 
 20. Gymnasier 
 21. Hjælpemiddeldepot 
 22. Hospitaler 
 23. Hotel  
 24. Humanitære organisationer 
 25. Idrætshaller 
 26. Kommunale organisationer, forvaltninger, afdelinger og institutioner
 27. Kulturforvaltninger 
 28. Kulturinstitutioner 
 29. Kvalitetsafdelinger  
 30. Køkken på store arbejdspladser og institutioner
 31. Laboratorier 
 32. Lægeklinikker
 33. MED-systemet 
 34. Pakkepostfirma 
 35. Personaleafdelinger 
 36. Plejehjem 
 37. Professionshøjskole 
 38. Regioner 
 39. Rengøringsfirma 
 40. Sekretariater 
 41. Skatteforvaltning 
 42. Socialforvaltninger 
 43. Social- og Sundhedsskoler 
 44. Sociale tilbud 
 45. Stadsarkiv 
 46. Statslige styrelser (samarbejdspartnere) 
 47. Sygehusafdelinger 
 48. Teater 
 49. Teknisk forvaltning 
 50. Uddannelsesafdelinger 
 51. Udviklingsafdelinger 
 52. Universiteter
 53. Varmestuer og væresteder 


Jesper er uddannet på Aalborg Universitet og har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse med speciale i administration (cand.scient. adm.). Han har løbende læst faglitteratur og deltaget i efteruddannelse, der har handlet om organisationer.Han er især inspireret af systemteoretiske perspektiver på organisationer, hvor organisationer forståes som komplekse systemer mange delsystemer med hver sine logikker http://system.pbworks.com

Hans teoretiske organisationsforståelse er blandt andet inspireret af Max Weber, Joan Woodward,  Burns & Stalker, Rensis Likert, HJ Leavitt, Richard Scott, Meyer & Rowan, Katz & Kahn, Jeffrey Pfeffer, Herbert Simon, Niels Brunsson, Henry Mintzberg, Bakka og Fivelsdals lærebog om organisationsteori, W. E. Deming, Edgar H. Schein, Majken Schultz, Finn Borum, Peter Kragh Jespersen, Kurt Klaudi Klausen, Richard Daft, Peter Senge, Peter Lang, Vernon Cronen, Kevin Barge, Gareth Morgan og Søren Sommer Jagd og Niclas Luhmann.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.