| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med psykiatri

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 3 months ago

Jesper Buchholdt Gjørup 

 

Jespers kendskab til psykiatrien stammer bl.a. fra:

 • Dialogbaseret undervisning på specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje i Region Nordjylland og Midtjylland, Region Hovedstaden og Sjælland, som har betydet samtaler med flere hundrede engagerede og erfarne sygeplejersker - og samtaler med fem forskellige uddannelsesledere. Undervisningen foregår bl.a. på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde og i Viborg
 • Konsulentopgaver og evalueringer udført som konsulent i Region Midtjylland, DEFACTUM, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Center for Kvalitetsudvikling i perioden januar 2007-januar 2018
  • Kortlægning af arbejdsmarkedet for peermedarbejdere i Viborg, Aarhus og Randers - i samarbejde med projekt Ligestillet Støtte (Gry Trust Mertz 2017)
  • Vejledning af cirka 20 deltagere fra psykiatrien på Region Midt forbedringsvejlederuddannelse 
  • Midtvejsevaluering af satspuljepulje finansieret forsøgsprojekt med bæltefri afdelinger, herunder besøg på psykiatriske afdelinger i Brønderslev, Aabenraa, Holbæk, Slagelse, Risskov og Ballerup - samt på Bispebjerg, som dog ikke deltog i projektet.
  • Konsulent for P4 på Aarhus Universitetshospital, Risskov 
  • Den nationale konference på Nyborg Strand om "Ned med tvang" i marts 2015, hvor Jesper var vært ved to workshops, hvor der bl.a. var oplæg fra psykiatrien i Odense og tidligere patienter
  • Det nationale gennembrudsprojekt "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015", hvor Jesper var en del af det nationale sekretariat, medarrangør af flere læringsseminarer og et udviklingsforløb for regionale implementeringsgrupper, samt medforfatter af evalueringen. Besøg i Horsens, Holstebro, Randers, København. Oplæg fra ansatte på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Frederiksberg, Ballerup og Hvidovre, Esbjerg, Svendborg mm
  • Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb vedr. kognitiv adfærdsterapi på en psykiatrisk afdeling 
  • Det nationale implementeringsnetværk om tvang i psykiatrien i 2010 i samarbejde med bl.a. Britta Ravn, Birthe Jensen og Lise Arnth  
  • Konsulent på personaleseminar i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Center for Spiseforstyrrelser 
  • Projektet "Mere tid til kerneopgaven", incl. dialog med flere overlæger og yngre læger, sekretærer mfl. i psykiatrien i Aarhus og Horsens
  • Kortlægning af arbejdsmarkedet for peer-medarbejdere i Aarhus, Randers og Viborg i 2017 i samarbejde med bl.a. brugerkonsulent Gry Trust Mertz
  • Samtaler med Lisbeth Damgaard og flere af hendes medarbejdere i psykiatriens kvalitetsafdeling i Region Midtjylland
  • Samtaler med Bo Kristian Nielsen m.fl. fra Center for Kompetenceudvikling 
 • Opgaver løst som organisationskonsulent i Uddannelsesafdelingen, Århus Amt, fx
  • arbejdsklimadialoger på psykiatriske sengeafsnit og bosteder
  • undervisning på Mellemlederuddannelsen i Århus Amt, hvor flere afdelingsygeplejersker fra psykiatriske sengeafsnit, psykiatriske overlæger, ledende lægesekretærer - og afdelingsledere fra socialpsykiatriske bosteder deltog
  • samtaler med kolleger, fx Birthe Johansen, som tidligere var ansat som leder og terapeut i psykiatrien 
 • Undervisning på efteruddannelse for retspsykiatriske sygeplejersker 
 • Workshopansvarlig på Socialpædagogernes Landsforbunds konference om psykiatri 
 • Samtaler med psykisk sårbare borgere, tidligere og nuværende patienter og pårørende
 • Samtaler med formænd og andre aktive i SIND, LAP og Bedre Psykiatri, bl.a. Knud Kristensen 
 • Deltager i foredragsrækker på Folkeuniversitet i Aarhus
 • Samtaler med flere forskere fx Jesper Bak, Lene Berring, Jimmi Nielsen og Ole Mors 
 • Læsning af litteratur:  http://psykiatri.pbworks.com/w/browse/#view=ViewAllObjects
 • Medlemskab af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering og SIND  

 

Læs mere om psykiatrien her:

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.