| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med kompetenceudvikling

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 7 months ago

Jesper Buchholdt Gjørup, som er denne wikis redaktør og forfatter har arbejdet professionelt med kompetenceudvikling - og kompetenceafklaring - i en årrække på store offentlige arbejdspladser.

 

Han har som medarbejder redegjort for sine egne erfaringer og kompetencer i jobansøgninger, tilbudsskrivning og i tilhørende CV'er - og på UCViden.dk - og i adskille samtaler med rekvirenter og samarbejdspartnere.

 

Specielt som organisationskonsulent i Uddannelsesafdelingen , Århus Amt i perioden 1999-2006 har Jesper...

 • undervist på Århus Amts Mellemlederuddannelse, som bl.a. handlede om personaleledelse og kvalitetsudvikling
 • været konsulent for flere amtslige afdelinger, der gerne ville have hjælpe til kompetenceudvikling, fx med overskriften teamudvikling
 • evalueret kompetenceudviklingsprojekter
 • skrevet pjecer, evalueringsrapporter og tidsskriftsartikel om kompetenceudvikling
 • været en del af Århus Amts kompetencerådgivningsteam, som rådgiv sygehuse/hospitaler og andre amtslige arbejdspladser
 • været medarrangør af konference om kompetenceudvikling 
 • medarbejderrepræsentant i ansættelsesudvalg 
 • været konsulent for Erhvervsafdelingen i et forløb om kompetenceafklaring af medarbejderne inden amtet skulle nedlægges

 

Inden da var Jesper ansat 5 år som organisationskonsulent i Vejle Kommunes personaleafdeling, hvor han bl.a. 

 • underviste på lederuddannelse 
 • var konsulent for en række ledere og medarbejdere, der skulle udvikle deres kompetencer
 • varetog sekretariatsfunktionen i rekrutteringsprocesser, herunder udarbejdelse af job- og personprofiler for chefer og direktører 

 

I perioden 2007-2018 var Jesper kvalitetskonsulent i Region Midtjylland, hvor han bl.a. lavede

 • undervisning 
 • vejledning
 • konsulentbistand 
 • evalueringer                           med henblik på (organisatorisk) kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling  
 • 2008-2009 var et barselsvikariat i Kvalitetsafdelingen på Århus Sygehus
 • medarbejderrepræsentant i MED-udvalget og i ansættelsesudvalg 

 

I 2018 var Jesper vejleder på bachelorprojekter på Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg. Forløbene blev afsluttet med bacheloreksamener i januar 2018

 

Siden 2018 har Jesper undervist på Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro. Opgaven er primært at hjælpe de studerende med at nå en række læringsmål om viden. færdigheder og kompetencer - og at udprøve opnåelsen af disse læringsmål til uddannelsens eksamener,

 

Han underviser desuden på specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje og har tidligere undervist på

 • Socialstyrelsen praksiskurser
 • Speciallægeuddannelsen
 • Diplomuddannelsen for ledere i sundhedsvæsenet (DLS)
 • Diplomlederuddannelsen - modul om kvalitet og evaluering 
 • Kommunomuddannelsen og dansk Kommunalkursus
 • Lederkurser og Seniorkurser i FDF 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.