| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaring med tværsektorielt samarbejde

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 3 months ago

Jesper Buchholdt Gjørup har bl.a. erfaring med tværsektorielt samarbejde fra følgende opgaver:

 

 1. Frivilligt socialt arbejde med borgere i FDF (leder for børn og unge), Studenterrådets boliggruppe, Røde Kors (netværk for ensomme voksne i Værket) og KFUMs Sociale Arbejde (Hele Danmarks Familieklub). Alle organisationer samarbejder med kommuner og private organisationer.
 2. Ulønnet Organisationsarbejde i bestyrelser og udvalg, der samarbejder med professionelle på offentlige ig private organisationer og borgere.  Fx Studienævn og Institutbestyrelse på universitet, bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab, gruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Indstillingsudvalg for kollegieboliger. Hertil kommer erfaringer som almindeligt medlem af andre foreninger, der samarbejder med det offentlige og private virksomheder (boligforening, grundejerforening, fagforening, patientforening, Røde Kors, SIND mm)
 3. Professionel deltagelse (som Sagsbehandler, Konsulent eller evaluator) i Tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet 1991-2018, fx
  1. Samspilstrategien i Fyns Amt i 1990'erne, herunder
   1. sundhedspolitiske områdeudvalg med tilhørende embedsmandsgrupper med kommunale socialchefer, sygehusledelser  
   2. sundhedsydelsesprofiler - opdelt på kommuner
   3. skadebehandlingens organisering med almen praksis og sygehusene
   4. præhospital planlægning sammen med politi, Falck, almen praksis og sygehusene 
   5. praksiskonsulentordningen, hvor praktiserende læger ansættes på sygehusafdelinger
  2. Projekt Styr på Diabetes i Århus Amt / Region Midtjylland (2006-2007): samarbejde med almen praksis
  3. Projekt Kroniker Kompasset: implementering af forløbsprogrammer vedr. kronisk sygdom (2012): samarbejde med almen praksis
  4. Evaluering af indsatser vedr. Den Ældre Medicinske Patient - i samarbejde mellem kommuner og region 
  5. MRSA - incl. undersøgelse af samarbejdet mellem region og kommuner 
  6. Nedbringelse af tvang i psykiatrien - et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne
 4. Underviser i Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien (fra 2019)  - i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, private virksomheder, professionshøjskoler og kommuner

 

2023 02 22  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.