| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med frivilligt socialt arbejde

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 7 months ago

Jesper Buchholdt Gjørups  personlige erfaringer med Frivilligt socialt arbejde:

 • Frivillig i Hele Danmarks Familieklub, KFUMs Sociale Arbejde, i Holstebro - efteråret 2019 til foråret 2020
 • Frivillig i Værket, et tilbud til voksne, der føler sig ensomme, Røde Kors (april 2018-marts 2019)
 • Medlem af klasseråd på kommunal folkeskole (2009-2019)
 • Arrangerer sommerfester for naboerne i Ådalshusene 
 • Webmaster for Flammegruppen, KFUM-spejderne i Stavtrup (omkring 2012) 
 • Frivillig på KFUM-spejderes sommerlejre: lavede mad (omkring 2010)
 • Kortvarigt (!) hjælpetræner til drenge- og pigefodbold 
 • Medlem af forældreråd for SFO (omkring 2010) 
 • Formand for Kollegieindstillingsudvalget i Aalborg 1986-1990
 • Medlem af Studenterrådets boliggruppe. Gennemførte undersøgelser af studerendes levevilkår
 • Medlem af hyggeaftensudvalget på Skanderborg Amtsgymnasium
 • Medlem af Seniorudvalget, FDF, landsforbundet (omkring 1985) 
 • Leder i Skanderborg FDF (1980-1984)

 

På tværs af disse erfaringer kan det konstateres, at

frivilligt socialt arbejde både er frivilligt for borgere/brugere/deltagere og dem, der ulønnet leder og/eller udfører arbejdet.

frivilligt socialt arbejde foregår mange steder i civilsamfundet.

meget frivilligt socialt arbejde i Danmark foregår i store landsdækkende organisationer, som også har lønnede ledere og medarbejdere.

Ofte er det lokale arbejde ulønnet (frivilligt), men der tilbydes kurser og/eller konsulentstøtte fra professionelle - eller andre frivillige.

Frivilligt socialt arbejde er ofte drevet af ildsjæle med en særlig passion.

Det sociale samvær med de andre frivillige er ofte en vigtig motivationsfaktor for den enkelte frivillige.

Mange frivillige rekrutteres i målgruppen for det frivillige arbejde - eller deres pårørende 

Noget frivilligt sociale arbejde handler om at få kontakt med og invitere mennesker med personlige problemer - og berørt af sociale problemer - til at deltage i aktiviteter og fællesskaber med ligestillede.

Andet frivilligt socialt arbejde handler om at opbygge fællesskaber blandt personer, som ikke nødvendigvis har personlige problemer eller er berørte af sociale problemer.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.