| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Herning Kommune

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 7 months ago

Herning Kommune har som Danmarks 13. største kommune knap 90.000 indbyggere. Cirka 8000 er mindst 75 år

 

Kommunens budget 2021 har en omsætning på cirka 5,5 milliarder kroner, hvoraf cirka 3,7 indkomstskatteindtægter fra kommunens borgere. 

Cirka 1,3 mia af kommunens driftsudgifter går til at betale for ledige og sygemeldte borgeres overførselsindkomster (kontanthjælp mm).

 

Cirka 300 mio kr bruges på psykiatri og handicapområdet.

Målene (i budget 2021) er: 

1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere

2. Etablering af alternative og nye løsninger

3. Nye tilgange i visitationen

4. Samarbejde om bedre overgange mellem livsfaser

Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshæmning, autister og sindslidende. Indsatserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

• Botilbud, herunder midlertidigt eller længerevarende ophold og med eller uden døgnstøtte

• Aflastningsboliger og fleksible boliger

• Dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

• Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig

• Forebyggende og akutte indsatser uden visitation til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig

(kilde: 

 

På beskæftigelsesområdet vil Herning Kommune

"i samspil med lokale virksomheder udvikle nye modeller for at få borgere på kanten af arbejdsstyrken i arbejde. For borgere på kanten arbejdes der for at få borgerne tættest muligt på arbejdsmarkedet; via fokus på tidligt at fastholde og styrke borgerens arbejdsmarkedstilknytning arbejdes der målrettet for flere borgere i fleksjob."

(Budget 2021 for beskæftigelsesområdet)

 

"Overførselsudgifter udgør 81 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering udgør 15,4 mia. kr. i 2021." ??  (budget 2021, side 14)

 

Kommunen er arbejdsgiver for cirka 8000 ansatte, svarende til knap 6.000 fuldsstillinger. Cirka 2000 er ansat på social- og sundhedsområdet.

 

Kommunens overordnede ledelse er Byrådet ledet af borgmesteren - og direktionen, som den øverste administrative ledelse.

 

Borgmesteren var i perioden 2002-2021 Lars Krarup. Han blev afløst af Dorte West.

Både Lars Krarup og Dorte  West er valgt til byrådet for Venstre. Det samme er 18 andre ud af byrådet 32 medlemmer (frem til 31/12 2021)

 

Kommunaldirektør Erik Hattens er kommunens øverste embedsmand

 

Fagforvaltningen/direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelsen (SSB) består af Staben, Sundhed og Ældre, Social og Beskæftigelse og Handicap og Psykiatri. og ledes af direktør Søren Liner Christensen, bistået af stabschef Karin Locander, Sundheds- og Ældrechef Anne Ramsgaard, Social- og Beskæftigelseschef Carsten Lagoni og Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard. 

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard refererer til Carsten Lagoni.

 

Kommunen har indgået driftsoverenskomst med en række sociale tilbud, som fx ejes af Kirkens Korshær

Birkelund på Fyrrevej i Herning er kommunens eget pgr.104-tilbud og ledes af Jørgen Bitsch

 

Kommunen er sammen med Holstebro, Silkeborg, Skive, Favrskov, Randers og Aabenraa Kommuner med i et frikommunenetværk.

 

2021-12-14 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.