| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

bandekriminalitet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 5 months ago

Bandekriminalitet er kriminalitet udført af bandemedlemmer som gruppe.

 

"Ordet bander bruges ofte om grupper af unge, der begår kriminalitet. Men ikke alle grupper, der begår kriminalitet, bør opfattes som bander. Ofte er der tale om tilfældige kliker, som sammen begår kriminalitet uden den store forudgående planlægning. Der er ikke nogen alment accepteret definition af, hvad en bande er. Man kan dog pege på, at en bande adskiller sig fra en kriminel klike af unge ved at have en stærk organisering og ved, at den kriminalitet, bandemedlemmerne begår, ofte både er grov og velorganiseret. Derudover har bander som regel et navn og særlige kendetegn, fx i form af rygmærker, som man kender det fra rockerbanderne. Grænsen mellem bander og andre former for kriminelle grupperinger er ikke entydig. Nogle grupper vil i perioder anvende navn og symboler, mens de i andre perioder vil være mere løst knyttet til hinanden. Løsere netværk af kriminelle kan udøve alvorlig kriminalitet i årevis, uden at de på noget tidspunkt organiserer sig så meget, at de kan kategoriseres som bander."

(Det Kriminalipræventive Råds hjemmeside: https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/bander)

 

 

Kilder:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.