| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

psykologi

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 1 month ago

Hvad er psykologi?

 

Psykologi omtales i litteraturen som... 

 • en adfærdsvidensskab
 • en kognitionsvidenskab

 

 • en humanistisk videnskab, som har fokus på at forstå menneskelig adfærd og indre liv (se fx Ole Schultz Larsen 1998)
 • en naturvidenskab, som har fokus på at forklare menneskelig adfærd (se fx Ole Schultz Larsen 1998). Biologien og dyreforsøg har bidraget meget til psykologien.
 • en samfundsvidenskab, der overlapper genstandsfeltet for sociologi og antropologi. Gælder især socialpsykologi.

 

 • en del af filosofien, som bl.a. handler om det særlige ved at være menneske, nemlig bevidstheden om bevidstheden
 • en empirisk og eksperimentel videnskab med laboratorier, forsøg og undersøgelser 

 

Psykologien kan som videnskab og fagområde opdeles i en række discipliner og områder, fx:

 • udviklingspsykologi 
 • socialpsykologi
 • personlighedspsykologi
 • læringspsykologi
 • kognitionspsykologi 

 

Se mere om de mange psykologiske videns- og professionsområder her: http://psykologier.pbworks.com

 

Læs mere om psykologisk viden på Psykolog-forenings vidensportal: Forskning | Viden om forskning inden for psykologi | Alt om psykologi

 

2020-08-31 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.