| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jesper Buchholdt Gjørup

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 months ago

Denne wiki er lavet af Jesper Buchholdt Gjørup, som er lektor på professionshøjskolen VIA Universty College og til dagligt underviser i samfundsvidenskabelige vidensområde på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

 

Jespers opgave er at bidrage til at socialrådgiverstuderende lærer mest muligt af det, de får brug for som færdiguddannede om komplekse sociale problemer, socialpolitik, velfærdsstaten, afvigelsessociologi, handicapområdet, kompetenceudvikling, sundhedsområdet, psykiatri, kriminalitet, hjemløshed, rusmiddelområdet, professionsteori, organisationsteori, praksisfællesskaber forskningsbaseret viden, evidensbegrebet, tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde, systemteori, kvalitet i og udvikling af socialt arbejde, implementering af ny praksis, interviewmetode, analysemetoder, evalueringsmetoder, projektarbejde, recovery-orienteret rehabilitering og meget mere. Underviseropgaven er med andre ord - i samarbejde med underviserkolleger og de studerende - at hjælpe de studerende med at opbygge og opdatere deres viden, træne deres færdigheder og udvikle deres kompetencer til at kunne arbejde som professionelle i et samarbejde med andre professionelle og som reflekterende praktikere i et ligeværdigt samarbejde med borgere, som både har håb og drømme og ressourcer og levede erfaringer med samfundets udstødningsmekanismer, social udsathed, sygdom, funktionsnedsættelser og livets genvordigheder i øvrigt. Denne wiki skal ses som et bidrag til dette.

 

Læs mere om Jespers forudsætninger for at løse undervisningsopgaven her:

 1. Jespers erfaringer med arbejdsmarkedet
 2. Jespers erfaringer med boligområdet
 3. Jespers erfaringer med det sociale område
 4. Jespers erfaringer med eksamener
 5. Jespers erfaringer med evalueringer  
 6. Jespers erfaringer med familie, børn og unge
 7. Jespers erfaringer med forskning  
 8. Jespers erfaringer med frivilligt socialt arbejde
 9. Jespers erfaringer med handicapområdet
 10. Jespers erfaringer med integration og etniske minoriteter
 11. Jespers erfaringer med internationale perspektiver  
 12. Jespers erfaringer med interviews  
 13. Jespers erfaringer med kompetenceudvikling
 14. Jespers erfaringer med konsulentopgaver  
 15. Jespers erfaringer med kvalitetsudvikling 
 16. Jespers erfaringer med den offentlige sektor  
 17. Jespers erfaringer med organisationer  
 18. Jespers erfaringer med projektarbejde
 19. Jespers erfaringer med psykiatrien 
 20. Jespers erfaringer med sundhedsvæsenet
 21. Jespers erfaringer med tværprofessionelt samarbejde
 22. Jespers erfaring med tværsektorielt samarbejde  
 23. Jespers erfaringer med udviklingsopgaver
 24. Jespers erfaring med undervisning  

 

Profil på UC Viden: Jesper Buchholdt Gjørup — UC Viden - Professionshøjskolernes Videndatabase

CV på anden wiki: http://jesperbuchholdtgjoerup.pbworks.com/w/page/8387025/CV 

 

2020-02-13  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.