| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

æresrelateret social kontrol

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 6 months ago

Æresrelateret social kontrol defineres i en ny bog om emnet som

 

"familiens, slægtens og det etniske baglands forebyggende adfærdsregulering og sanktioner i form af tvangsbaseret kontrol overfor gruppemedlemmer, der reelt eller potentielt afviger fra gældende normer for kønnet og seksuel adfærd og identitet, med det formål at opretholde eller genoprette familiens ære inden for en patriarkalsk kønsorden."

(Sofie Danneskiold-Samsøe mfl 2019,side 47-48)

 

Æresrelateret social kontrol handler således om...

 1. adfærdsregulering
 2. afvigende adfærd
 3. ansvar
 4. brødre
 5. drenge
 6. døtre 
 7. etniske grupper
 8. familiens ære
 9. forebyggelse
 10. forpligtelse
 11. forældreansvar 
 12. frihedsberøvelse
 13. fædre 
 14. gruppenormer
 15. identitet 
 16. kontrollere 
 17. kønsforskelle
 18. kønsorden
 19. magt 
 20. mistillid 
 21. negativ social kontrol 
 22. normer 
 23. overvågning 
 24. patriarkat
 25. piger 
 26. reaktioner 
 27. sanktioner 
 28. seksualitet
 29. skam
 30. social kontrol 
 31. social orden 
 32. sociale systemer
 33. vold 
 34. ære 
 35. æresrelaterede konflikter 

 

Kilder.

 

2020-01-03 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.