| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

metode

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 3 months ago

Metode er et vigtigt begreb i alle fag, professioner og videnskaber

 

Det er et begreb, som handler om hvordan man gør noget på en (god) måde.

Det er en måde at bruge sin teori, sine antagelser og sin viden i praksis.

Det er dermed også et begreb, som handler meget om hvad det vil sige at have færdigheder og kompetencer.

 

Metode-begrebet i socialt arbejde er hyppigt anvendt.

Det findes litteratur og lærebøger om metoder i socialt arbejde

 

Og der findes lærebøger i samfundsvidenskabelige undersøgelses- og analysemetoder

 

Der er mange metoder, som er relevante for socialrådgivere og studerende, fx:

 1. administrative metoder
 2. analysemetoder  
 3. argumentation/retorik som metoder 
 4. behandlingsmetoder 
 5. dataindsamlingsmetoder  
 6. dokumentationsmetoder
 7. interviewmetoder 
 8. juridisk metode
 9. kommunikationsmetoder i øvrigt
 10. projektarbejdsmetoder 
 11. psykologiske metoder 
 12. sagsbehandlingsmetoder 
 13. samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder / samfundsvidenskabelige metoder
 14. socialfaglige metoder 
 15. studiemetoder 
 16. udredningsmetoder, fx Voksenudredningsmetoden
 17. undersøgelsesmetode 
 18. undervisningsmetoder 

 

Der er i anvendelsesorienteret forskning og policydokumenter ofte meget fokus på at udvikle, undersøge og dokumentere evidensbaserede eller virkningsfulde metoder

 

Se fx Hjemløsestrategien

 

Se Marianne Eskebæk Larsen mfl 2020 for anvendelse af metodebegrebet i skriftlige opgaver på socialrådgiveruddannelsen.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.