| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

proces

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

Proces er et mere anvendt begreb i socialt arbejde, politik, kvalitetsudvikling, evalueringer, undervisning mmm

 

En proces kan betyde flere forskellige ting,fx :

 • et tidsmæssigt perspektiv på (arbejds)opgaver: processen begynder når et behov/problem opstår og slutter når problemet er løst/afhjulpet eller behovet er (delvist) opfyldt.
 • det 'modsatte' af mål, resultater, strukturer og ressourcer 

 

Proces indgå i sammensatte ord, som man kan høre på det sociale område:

 1. administrativ proces
 2. beslutningsproces
 3. forandringsproces 
 4. politisk proces
 5. procesevaluering
 6. procesindikatorer 
 7. proceskonsulenter 
 8. udviklingsproces 

 

Lignende begreber er:

 1. arbejdsgang
 2. flow
 3. forløb
 4. procedure
 5. rutine
 6. undervejs 
 7. vane

 

Se eksempler på processer her:

 

 

 

 2019-09-18

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.