| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

diakoni

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

Folkekirken udfører socialt arbejde, som indenfor kristendom også kaldes for diakoni.

Ordet diakoni kommer fra det græske diakonìa, som betyder tjeneste.

 

Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket og beskrives på folkekirken.dk som en af kirkens kerneopgaver.

 

Diakoni bygger på kristne værdier.

 

Det diakonale arbejde varierer fra sogn til sogn.

Mange kirker har en besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner møder mennesker, der har lyst til besøg.

Nogle sogne tilbyder også praktisk hjælp til beboere i sognet, som har brug for hjælp til havearbejde, rengøring, flytning eller IT-problemer.

Mange sogne tilbyder julehjælp til familier og enlige, som ikke har råd til at holde jul.

Flere sogne tilbyder sorggrupper og sjælesorgsarbejde, hvor frivillige står til rådighed, hvis du har brug for en at tale med. 

Andre sogne har en vågetjeneste, hvor døende, som ikke ønsker at dø alene, eller pårørende til døende, som har brug for aflastning et par timer, kan få støtte.

 

På nationalt plan findes der flere kirkelige foreninger og organisationer, som laver diakonalt arbejde / socialt arbejde

 

Kilde:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.