| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Børneloven 2018

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 12 months ago

Børneloven (LBK nr 1257 af 07/11/2018) blev oprindeligt vedtaget i 2002 og er revideret flere gange siden.

 

Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen
Kapitel 1 a Registrering af medmoderskab i forbindelse med fødslen
Kapitel 2 Sag om faderskab og medmoderskab ved statsforvaltningen
Kapitel 3 Sag om faderskab og medmoderskab ved retten
Kapitel 4 Genoptagelse
Kapitel 5 Faderskab, medmoderskab og moderskab ved assisteret reproduktion
Kapitel 6 Surrogatmoderskab
Kapitel 7 Statsforvaltningens vejledningspligt
Kapitel 8 Forskellige bestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.

 

Loven handler om hvordan det afklares hvem der er barnets forældre.

 

(Nogle af) lovens centrale begreber er:

 1. anerkendelse
 2. ansvar
 3. assisteret reproduktion
 4. barn
 5. barnets far 
 6. faderskab
 7. faderskabssag 
 8. far
 9. fast samlivsforhold 
 10. gift
 11. gravid 
 12. fødsel 
 13. kvinde
 14. mand 
 15. medmoderskab 
 16. medmor 
 17. moder
 18. mor til barnet 
 19. omsorg 
 20. overvejende sandsynligt 
 21. registreret partner
 22. retsgenetiske undersøgelser 
 23. sagens parter
 24. seksuelt forhold 
 25. strafbart forhold 
 26. surrogatmoderskab (ikke lovligt)
 27. sæddonor 
 28. usandsynligt
 29. utvivlsomt 
 30. værge 
 31. ægtefællen

 

Se hele lovteksten her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203268#idb35b2911-f32f-4d82-98fe-913673aca64a 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.