| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

politiske værdier

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 years, 1 month ago

Politiske værdier kan bruges som betegnelse for nogle grundlæggende  og principielle holdninger til hvad der er godt og efterstræbelsesværdigt for politikere og borgere i samfundet.

Politiske værdier hænger således sammen med ideologi - og grundantagelser om hvordan verden og samfundet fungerer - og bør fungere.

 

Nogle gange er politiske værdier og politiske mål det samme. Nogle gange er værdierne implicitte og kan identificeres via tolkning. 

 

Politiske værdier hjælpe med at forstå politiske beslutninger og prioriteringer: 

 • Hvad er de gode intensioner og bevæggrunde bag den politiske beslutning?
 • Hvad er vigtige politiske pejlemærker på dette område?

 

Hvad er de politiske værdier i dansk socialpolitik?

Det kræver en nærmere empirisk analyse. Ofte vil konkrete aftale være et kompromis og en afvejning mellem forskellige politiske værdier.

De politiske værdier kan identificeres i politikernes taler, i politiske partiers principprogrammer og valgmateriale , i loves formålsparagraffer, politiske aftaler, strategier, handleplaner osv.

 

Eksempler på værdiord i dansk politik er:

 1. arbejde
 2. ansvarlighed
 3. betale sig
 4. bidrage til fællesskabet 
 5. bæredygtighed
 6. dansk 
 7. effektiv 
 8. evidensbaseret
 9. fleksibel 
 10. frihed
 11. fremtidssikret 
 12. frivillig 
 13. fællesskab
 14. gensidighed 
 15. grøn 
 16. helhedsorienteret 
 17. hjælp til selvhjælp 
 18. individuelt tilpasset 
 19. innovativ
 20. klimavenlig 
 21. konkurrencedygtig
 22. langtsigtet 
 23. lighed
 24. moderne
 25. ordentlighed 
 26. professionel 
 27. respekt 
 28. retfærdighed
 29. samarbejde 
 30. sammenhæng 
 31. selvforsørgelse 
 32. social 
 33. solidarisk
 34. tilpasning 
 35. tradition 
 36. tryghed
 37. uddannelse 
 38. udligning 
 39. velfærd
 40. velstand 
 41. vidensbaseret 
 42. virke 
 43. værdighed
 44. økonomisk ansvarligt/bæredygtigt/effektivt/retfærdigt 

 

Begrebernes definitioner er ikke entydige og skal derfor fortolkes i den konkrete kontekst 

 

NB: Denne tekst er et foreløbigt udkast - vil senere blive udbygget med kilder. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.