| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Anne Marie Villumsen red 2018

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 7 months ago

Anne Marie Villumsen redigerede:

"Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier"

Akademisk Forlag 2018

 

271 sider

 • introducerende forord, dateret juni 2018
 • 3 dele med i alt 13 kapitler;
 1. helhedsorienteret arbejde med udsatte familier - skrevet af Margit Harder og Maria Appel Nissen
 2. de mest udsatte familiers levevilkår - skrevet af Anne-Dorthe Hestbæk
 3. helhedsorienterede sociale indsatser med fokus på handling og læring - skrevet af Martin Bæksgaard Jakobsen og Ulf Hjelmar
 4. det bøjelige helhedssyn - når organiseringen former det sociale arbejde - skrevet af Maja Haack, Annemette Matthiessen og Birgitte Zeeberg
 5. helhedsorienteret arbejde med udsatte familier i Skive Kommune - skrevet af Line Berg og Camilla Brath Bach
 6. sammenhængende borgerforløb i Furesø Kommune  skrevet af Christian Buskjær Christensen
 7. Lolland Kommunes helhedsorienterede indsats med komplekse familier - skrevet af Ulrikke von Tangen Rothe
 8. virksomme mekanismer i helhedsorienteret socialt arbejde - skrevet af Martin Bæksgaard Jacobsen
 9. familiernes stemme som helhedsorienteret socialt arbejde - skrevet af Anne Marie Villumsen
 10. mellem socialrådgiver og familie - skrevet af Anne Marie Villumsen
 11. organisatorisk og lovgivningsmæssig læring i det helhedsorienterede sociale arbejde - skrevet af Ulf Hjelmar
 12. hvad slås børnene fra de udsatte familier med? - skrevet af Camilla Armstrong Gjedde
 13.  når der ikke rigtig er noget at tage sig sammen af - skrevet af Lene Mosegaard Søbjerg og Christina Klitbjerg-Nielsen
 • efterskrift
 • forfatterpræsentationer
 • register (16 medforfattere/bidragydere, heraf 4 socialrådgiveruddannede, 2 psykologer, og flere samfundsvidensskabelige forskere)

 

Nogle af bogens begreber er:

 1. adfærd
 2. arbejdsmarked
 3. behov
 4. beskyttende faktorer
 5. beskæftigelse
 6. borger 
 7. børn 
 8. børn og unge-psykiatri 
 9. definitionsmagt
 10. deltagelsesmuligheder 
 11. effekt 
 12. evaluering 
 13. familie
 14. familiebehandler
 15. Familiens Fremtid 
 16. Familiens Plan  
 17. fattigdom
 18. fleksibel myndighedsfunktion 
 19. forståelse 
 20. forælder
 21. fraværsprocent
 22. fritidsforhold 
 23. funktionsniveau 
 24. Furesø-model 
 25. følelsesmæssig trivsel 
 26. generationer
 27. handlekompetencer 
 28. handling 
 29. helbredsmæssig udsathed 
 30. helhedsorienteret hjælp 
 31. helhedsorienteret socialt arbejde 
 32. helhedssyn
 33. hensigtserklæring 
 34. inddragelse
 35. indsats 
 36. innovation 
 37. interventioner 
 38. jobkonsulenter 
 39. kommunikation
 40. komplekse problemstillinger 
 41. kompleksitet 
 42. koordinering
 43. kulturel kapital
 44. lavindkomstfamilier 
 45. levevilkår 
 46. livsbetingelser 
 47. livsmestring
 48. læring
 49. magt
 50. medmenneskelig 
 51. myndighed
 52. myndighedsarbejde
 53. negative kædereaktioner 
 54. netværksmøde
 55. normalsystemet
 56. one size fits all-løsning 
 57. opgaveløsningen 
 58. organisatoriske udfordringer 
 59. organisering
 60. overførselsindkomst 
 61. personlig social service 
 62. praksismodel
 63. professionelle 
 64. relation
 65. resiliens
 66. resultat 
 67. risikofaktorer 
 68. sagsbehandler
 69. sagsstamme 
 70. samfundslegitimiteret myndighed 
 71. samfundsøkonomisk perspektiv / potentiale 
 72. sammenhængende borgerforløb
 73. sektoransvarsprincip
 74. sektoropdelt 
 75. selvforsørgelse 
 76. siloer
 77. Skive-modellen
 78. skole 
 79. skolefravær 
 80. socialarbejder 
 81. social arv
 82. social kapital
 83. sociale område, det 
 84. socialpsykiatri 
 85. socialrådgiver
 86. socialt arbejde
 87. social udsathed 
 88. socialøkonomiske vilkår
 89. specialiseret løsning 
 90. specialisering
 91. Strength and Difficulties Questionnaire - SDQ - spørgeskema 
 92. struktur 
 93. sundhed 
 94. team
 95. tilgængelighed
 96. tillidsbaseret relation
 97. trivsel
 98. tværfagligt 
 99. tværsektorielt samarbejde 
 100. uddannelse 
 101. udsatte familier
 102. udviklingsstier 
 103. uformel organisering 
 104. ulighed
 105. uopfyldte behov
 106. velfærdsopgave 
 107. velfærdsprofession 
 108. virksomme mekanismer
 109. værdi 
 110. værdighed
 111. økonomiske incitamenter 
 112. økonomisk kapital 
 113. økonomiske levevilkår 

 

Nævnte kommuner:

 • Furesø
 • Lolland 
 • Skive

 

2021-12-08  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.