| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Erik Jørgen Hansen 2017

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup VH 5 years, 2 months ago

Erik Jørgen Hansen:

"Hvordan kan vi bekæmpe social ulighed, igen?"

Informations Forlag 2017 - i serien Moderne Ideer

 

75 sider

 • forord
 1. udfordring: uligheden stiger, men fornægtes
 2. status: sådan blev uligheden forklædt og glemt
 3. alternativ:  opgør med social mobilitet som mål
 4. efterord 

 

Bogens ambition er at sætte social ulighed på den politiske dagsorden igen.

 

Nogle af bogens begreber er:

 1. anstændige leveforhold
 2. arbejderklassen
 3. borgerløn 
 4. disponibel indkomst
 5. eliterne 
 6. fattigdom
 7. fine, de
 8. forskningsresultater 
 9. Gini-koefficienten 
 10. herskende klasse, den nye
 11. højtuddannede 
 12. indkomstulighed
 13. international økonomisk konkurrence 
 14. klassesamfund 
 15. klassesolidaritet 
 16. komparative fordele 
 17. konflikt 
 18. konkurrencestat 
 19. kulturel kapital 
 20. kvindebevægelsen 
 21. kvinder 
 22. kønspoltiske aspekter 
 23. leveforholdene 
 24. lige muligheder 
 25. lighed 
 26. livschancer 
 27. livsperspektiver 
 28. magtens kvinder 
 29. materiel ulighed
 30. menneskelige konsekvenser 
 31. overklassen 
 32. politikere 
 33. politiske debat , den 
 34. politisk magt 
 35. politisk modvilje 
 36. politisk pres 
 37. politisk ustabilitet 
 38. respektløse 
 39. rige(ste), de 
 40. rådighedsbeløb 
 41. samfundet 
 42. samfundsforskningen 
 43. samfundsmæssige konsekvenser 
 44. sammenhængskraft 
 45. skattefinansierede forskningsinstitutter 
 46. social klassestruktur 
 47. social mobilitet 
 48. social tryghed 
 49. social ulighed 
 50. sociale undersøgelser 
 51. social uretfærdighed
 52. sociale ydelser 
 53. solidaritet 
 54. syndebukke 
 55. udfoldelsesmuligheder 
 56. ulighed 
 57. underpriviligerede grupper 
 58. utryghed 
 59. uværdige 
 60. velfærdsstaten
 61. velstående samfund 
 62. økonomisk magt 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.