| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

marginalisering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 10 months ago

Marginaliseringsbegrebet anvendes i mange bøger om det sociale område - ofte uden at begrebet defineres.

 

Marginalisering anvendes typisk synonymt med begreberne udstødelse og eksklusion (se fx Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen 2016, side 24 og 372).

Man er "udenfor" fællesskabet - af arbejdsmarkedet og evt. det øvrige samfundet.

Måske bidrager man selv aktivt til det ved at fravælge et "normalt" liv, have en afvigende adfærd og ved at være en del af en subkultur.

 

Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen 2016 kaldes marginalisering - fra lønarbejde og andet indtægtsgivende arbejde  - for "vor tids største socialpolitiske problem" (side 17)

Marginalisering sættes således i forhold til arbejdsmarkedet - og kaldes også for "arbejdsmæssig marginaliseret" (side 22). De marginaliserede er således personer, der er på offentlige forsørgelse. 

Senere i samme bog anvender Jørgen Goul Andersen  og Per H. Jensen udtrykket "social marginalisering" som noget ældre mennesker kan risikere. (side 343), mens  Hans Kristensen, Hans Skifter Andersen og Jørgen Elm Larsen skriver om marginalisering i forbindelse med udsatte boligområder, hvor der opstår nye normer omkring familie og arbejde - og stigmatisering. (side 448)

Morten Eirnæs skriver (side 395) om prekarisering som en ny form for marginalisering.

 

Flere af forfatterne i Margit Harder og Maria Appel Nissen red 2011 bruger begrebet, fx bruger Kjeld Høgbro marginaliseret i sin definition af socialt arbejde 

 

Jacob Demant bruger begrebet social marginalisering i sin tekst "Narkotika og kriminalitet" (kapitel 16 i Michael Hviid Jacobsen og Anne-Stina Sørensen red 2013), som noget stofbrug og kriminalitet kan bidrage til.

Begrebet bruges i følge Michael Hviid Jacobsen blandt andet af Cohen 1988 (Against Criminology) og Young 1999 (The Exclusive Society)

 

Kristian Fahnøe 2016 står der, at...

 

"marginalisering omhandler hvordan og i hvilken grad personer deltager på forskellige områder i samfundslivet"

" at være marginaliseret er at være i en mellemposition mellem fuld deltagelse (socialt inkluderet) og fuldsstændig udelukket (socialt ekskluderet)"

"ufrivillige, ufuldstændig deltagelse på et eller flere livsområder, hvor der hersker normative forventninger om deltagelse" (Catharina Juul Kristensens definition fra  2000)

(Kristian Fahnøe 2016, side 120)

 

Marginalisering kan - i teorien - modgås ved hjælp af inklusion, integration, socialpolitik og socialt arbejde.

 

Læs mere om marginalisering her:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.