| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

audit

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 9 months ago

Audit bruges på social- og sundhedsområdet om fagfælle-vurdering af den dokumenterede kvalitet.

 

Konkret kan det ske ved at en gruppe fagpersoner (et auditpanel) gennemgår en række cases/sager/journaler og vurderer om de lever om til definerede kvalitetskrav. 

 

Audit er/var en vigtig aktivitet i Den Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet

Audit bruges blandt andet som en måde at vurdere data og standardopfyldelse i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Audit er også blevet brugt til at analysere utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og alvorlige hændelser på det sociale område.

 

Nogle af begreberne i litteraturen er

 1. audit
 2. auditpanel
 3. casebaseret audit
 4. journalaudit
 5. medical audit
 6. national audit
 7. operationsdelay audit 
 8. patientsikkerhedsaudit 
 9. sundhedsfaglig audit
 10. tværsektoriel audit 

 

På sundhedsområdet har læge og professor Jan Maintz skrevet flere tekster om audit. Begrebet er også nævnt og forklaret i psykiatriplan (Århus Amt februar 2001)

På socialområdet har Anne Mette Isager skrevet om casebaseret audit.

Der er også et kapitel om audit i Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod red 2018

 

Se eksempler på audit på socialområdet her:

 

Se flere engelske begreber  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.