| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

mål

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 months, 2 weeks ago

Mål kan defineres som 'en ønsket tilstand', noget nogle gerne vil (op)nå.

Mål bruges i politik, ledelse, uddannelser (læringsmål), rehabilitering, sygepleje, kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde, som evalueringskriterier, i idræt/sport og mange andre steder.

Mål anvendes og konkretiseres også i strategier, handleplaner, forbedringsmodellen og monitorering/målstyring.

 

I den dansksprogede ledelseslitteratur og  litteratur om kvalitet anvendes (blandt andet) følgende begreber for og omkring mål:

 • accepterede/acceptable mål
 • ambition
 • ambitiøse mål 
 • balancerede mål 
 • behovsopfyldelse, mål for
 • borgerens egne mål 
 • budget 
 • driftsmål 
 • drømme 
 • effektmål
 • endemål 
 • engagerende mål
 • faglige mål 
 • formål 
 • forventninger 
 • fælles mål 
 • godkendelse 
 • håb (jf CHIME ) 
 • indikatorer
 • individuelle mål 
 • indsatsmål 
 • indtjeningsmål 
 • innovationsmål  
 • intensioner 
 • kommunale mål 
 • kortsigtede mål 
 • kvalitetsmål 
 • langtsigtet mål 
 • lokale mål 
 • markedsandele, mål om 
 • metoder 
 • midler 
 • milepæle
 • mission (formål)
 • målbare mål 
 • målbillede (Region Midtjylland) 
 • målopfyldelse
 • målopnåelse 
 • målsætning 
 • nationale mål
 • operationelle mål
 • organusatoriske mål 
 • overordnede mål 
 • personlige mål 
 • politik
 • politiske mål 
 • procesmål
 • produktkrav 
 • produktionsmål 
 • professionelle(s) mål 
 • programmål
 • projektmål 
 • realistiske mål 
 • regionale mål 
 • resultatmål 
 • salgsmål 
 • SMARTE mål 
 • specifikke mål 
 • standard 
 • strategiske mål
 • succeskriterier
 • taktiske mål 
 • tidsbestemte mål 
 • tilfredshed, mål for 
 • tilsigtet effekt 
 • udviklingsmål 
 • verdensmål (FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling)
 • visioner
 • ydelse 
 • økonomiske mål 
 • ønsker 
 • ønsket effekt 
 • ønsket tilstand 

 

Et eksempel på et overordnet socialpolitisk mål er:

Læs mere om mål og rammer for socialt arbejde og målgrupper.

 

engelsk anvendes begreberne

 • purpose (formål) / mission
 • vision 
 • aims ("what a policy is supposed to achieve" - Paul Spicker 2014 , p.455)
 • objective
 • goal ("operationalized objectives"; "specific intended outcomes" jf targets - Paul Spicker 2014 p. 465)
 • target ("specific goals, often represented in numerical terms as indicators" - Paul Spicker 2014, p.480)

 

Der skelnes desuden mellem mål for

 

Alternativer (og supplement) til mål som styringsredskab/adfærdsregulering er:

 • værdier
 • principper
 • regler 
 • uddannelse / kompetenceudvikling 
 • dialog
 • brugerinvolvering / empowerment 

 

Der er en omfattende ledelseslitteratur om mål, fx inden for 

 • improvement science 
 • målbaseret evaluering
 • management by objectives (målstyring) 
 • new public management 
 • balanced scorecare

Se fx 

 

Der er også en omfattende litteratur med kritik af målstyring, fx

 

Litteratur i øvrigt:

Andre referencer:

 • Jespers Erfaringer  som fuldmægtig, planlægningsmedarbejder, konsulent og underviser i den offentlige sektor, medarbejder i private virksomheder, medlem af foreninger og læser af faglitteratur

 

2019-12-29  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.