| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ligebehandlingsprincippet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 9 months ago

Ligebehandlingsprincippet er et væsentligt retsstatsprincip, som også er en af de fire principper i dansk handicappolitik

De tre andre principper er;

 

Ligebehandling handler negativt formuleret om at man ikke må diskriminere og stigmatisere mennesker. Alle skal behandles, så de har lige adgang og muligheder for deltagelse.

Princippet anvendes også i forhold til kønforskelle og etnicitet.

 

Se fx 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.