| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Inge Storgaard Bonfils mfl red 2013

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 7 months ago

Inge Storgaard Bonfils, Birgit Kirkebæk, Leif Olsen og Susan Tetler:

"Handicapforståelser mellem teori, erfaring og virkelighed"

Akademisk Forlag 2013

 

323 sider

 • forord af Tue Byskov Bøtkjær, dateret maj 2013
 • indledning
 • 19 kapitler
 • forfatterrepræsentation (bogen har 22 bidragydere)
 • register 

 

Kapitler:

 1. det historisk flyttelige handicapbegreb
 2. handicap hybrid - mellem det medicinske og den sociale model
 3. wild things: handicap som krydsfelt
 4. ICF-klassifikationen - balancegang eller glidebane?
 5. FN's Handicapkonvention af 6. december 2006
 6. Krop og funktionshæmning
 7. valg af handicapbegreber gør stor forskel - også i forskning
 8. evidenslogik og praktisk erfaring inden for rehabilitering
 9. økonomistyring på handicapområdet
 10. fra uskyldig stakkel til uværdigt trængende i dansk film
 11. afvigelse og identitetsdilemmaer
 12. "Vi kan god tale for os selv"
 13. diagnosticering - læringens skyggeside
 14. handicap og rehabilitering - et sundhedsfagligt perspektiv i krydsfeltet mellem individ, fag og politik
 15. handicapforståelsens betydning for det specialpædagogiske professionsblik
 16. situeret professionalisme på handicapområdet - fra manual til situeret skøn og refleksion
 17. solidariske læringsrelationer - om at skabe råderet og nedbryde isolation
 18. det afmålte liv - socialpolitik og socialpædagogisk faglighed i tilbud til voksne med udviklingshæmning
 19. at berøre det ukendte og vove lyden af det som brister 

 

Anvendte begreber:

 1. afvigelse
 2. autonomi
 3. blind
 4. borger
 5. botilbud
 6. deltagelse
 7. diagnose
 8. diagnosticering 
 9. disability
 10. diskurs
 11. eksklusion 
 12. evidens
 13. forskning
 14. funktionsevne
 15. funktions(evne)nedsættelse 
 16. handicap  
 17. handlekompetence
 18. ICF
 19. identitet 
 20. isolation 
 21. krop
 22. ligeværd
 23. mangfoldighed
 24. menneskerettigheder
 25. normalisering
 26. omkostningseffektivitet
 27. profession 
 28. rehabilitering 
 29. socialpolitik 
 30. stigmatisering
 31. tilgængelighed 
 32. udviklingshæmning 
 33. uværdigt trængende 

 

2020-12-03  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.