| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Institut for Menneskerettigheder

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 years, 7 months ago

Institut for Menneskerettigheder er en selvejende statsinstitution, som har mandat til at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet.

I Danmark rådgiver instituttet regering, Folketing, ministerier og myndigheder om menneskerettigheder, blandt andet når der bliver lavet nye lovforslag.

Instituttet

  • udarbejder analyser og forskning om eksempelvis børn med forældre i fængsel, terrorismelovgivning, statsløses rettigheder og ligeløn
  • udarbejder konkrete projekter, der fremmer ligebehandling, og rådgiver dem, der oplever, de er blevet diskrimineret.
  • kortlægger, hvor Danmark har de største udfordringer på menneskerettighedsområdet, og hvor der sker fremskridt år for år.

 

Læs mere på menneskeret.dk/status og i instituttets årlige beretning til Folketinget

I udlandet arbejder instituttet

  • sammen med nationale menneskerettighedsinstitutioner, myndigheder med menneskerettighedsmandat og retssystem og rethjælp, så de selv kan styrke menneskerettighederne i deres lande.
  • for at bygge gode retssystemer i udlandet og sikre lokalbefolkningerne indflydelse på det samfund, de bor i.
  • med at hjælpe private virksomheder med at vurdere deres arbejdes indflydelse på menneskerettighederne.
  • med at styrke myndighedernes viden om og brug af menneskerettigheder. Det gælder for eksempel politi, dommere, og ombudsmænd.

Kilde: https://menneskeret.dk/om-os 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.