| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

udsatte boligområder

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 6 months ago

https://udsatteomraader.dk/Udsatte boligområder defineres af regeringen/Transport-, Bygge og Boligministeriet som

 

"fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere, som opfylder mindst to af ghettokriterierne 1 til 4....

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år."

 

Der er - med den definition - cirka 55 udsatte boligområder i Danmark

 

Kilder: 

 

Anden relevant litteratur: 

 

Andre relevante begreber - og sider på denne wiki:

 

Læs mere om udsatte boligområder her:

 

Slides:

 

2019-12-16  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.