| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Steen Juul Hansen red 2016

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 years ago

Steen Juul Hansen:

"Professionelle i velfærdsstaten"

Hans Reitzels Forlag, 3. udgave 2016

 

274 sider

 • forord
 1. Velfærdsstaten og de professionelle - skrevet af Carsten Jensen
 2. Styringen af de professionelle i velfærdsstaten
 3. Professioner, de professionelle og deres opgaver
 4. Den offentlige organisation i et teoretisk perspektiv
 5. Økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde
 6. Det tværprofessionelle samarbejde
 7. Relationel magt - om forholdet mellem professionel og borger - skrevet af Mia Arp Fallov og Maria Appel Nissen
 8. Ledelse af de professionelle
 • Litteratur
 • Register 

 

Kapitel 2,3,4, 5,6 og 8 er skrevet af Steen Juul Hansen

John Klausen er medforfatter til kapitel 5

 

Nogle af bogens mange begreber er

 1. administration 
 2. borger
 3. demokrati 
 4. danske model, den
 5. faglighed
 6. governance 
 7. hierarki 
 8. institutionelle kategorier 
 9. kommunerne 
 10. ledelse 
 11. ledelsesmæssige udfordringer 
 12. legitimitet  
 13. magt
 14. modmagt 
 15. motivation 
 16. naturlige perspektiv, det 
 17. new public management
 18. offentlig organisation 
 19. offentlig sektor 
 20. organisation 
 21. parlamentarisk styringskæde
 22. politik 
 23. professionel
 24. public governance 
 25. rationelle perspektiv, det 
 26. reformer 
 27. relationel magt 
 28. staten 
 29. tværsektorielt samarbejde 
 30. tværprofessionelt samarbejde 
 31. universelle princip, det 
 32. velfærdsregime 
 33. velfærdsstat 
 34. velfærdsydelser 
 35. workfare 

 

  lånt på Det Kongelige Bibliotek og VIA UC Bibliotek   23. juli 2017 

 

Bogen er blandt andet relevant på socialrådgiveruddannelsens Modul 6, 7 og 8

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.