| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Gry Trust Mertz mfl 2017

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 7 months ago

Gry Trust Mertz, Jens Hansen, Lise Marie Witt Udsen og Jesper Buchholdt Gjørup:

"Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer"

DEFACTUM 2017

 

10 sider

 

"Der er et stort personligt og samfundsmæssigt potentiale i at involvere borgere med brugererfaring fra psykiatrien (peers) på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen i en kortlægning af arbejdsmarkedet for peers, som DEFACTUM netop har gennemført. I oplægget nedenfor sammenfatter vi hovedpointerne fra Peer Job-undersøgelsen og lægger op til en dialog om, hvordan arbejdsmarkedet for peer-medarbejdere kan udvides. Vi peger på konkrete handlinger og vil med oplægget invitere til et videre udviklingsarbejde. DEFACTUM har taget initiativ til undersøgelsen i samarbejde med Projekt "Ligestillet Støtte" for at skabe mere fokus på jobmuligheder for peers. Peer Job-undersøgelsen er finansieret af Center for Innovation og Metode (Metodecentret). Projekt "Ligestillet Støtte" (www.peermidt.dk) gennemføres i et samarbejde mellem SINDs Pårørenderådgivning i Aarhus, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune og Region Midtjylland med reference til Socialstyrelsen."

 

Find publikationen her; http://defactum.dk/medarbejdere/ShowPublication?publicationId=630&pageId=309982

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.