| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

systemet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 11 months ago

Begrebet "systemet" anvendes i det socialpolitiske debat ofte som en måde at italesætte fænomener, der kan virke fremmedgørende, demotiverende og uforståelige for borgerne.

I anvendelse af system-begrebet ligger ofte en kritik af lovgivningen, den offentlige sektor, de ansatte og/eller konkrete sagsbehandlingsforløb eller afgørelser..

Fx i sammenhængen Umyndiggørelsessystem.

I politisk retorik ved Folketingsvalg er fx anvendt slagordet "Mennesker før systemer" (som vist dog ikke var en kritik af socialpolitikken)

 

System-begrebet bruges også i den sociologiske og politologiske litteratur som en måde at analyse kompleksitet i organisationer og samfund. Desuden er systembegrebet centralt i improvement science-litteraturen. Læs mere om system-begrebet her: system

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.