| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jesper Buchholdt Andersen 1998

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 1 month ago

Jesper Buchholdt Gjørup:

"Evaluering af Cafe Parasollen

Vejle Kommune, Løn- og Personaleservice, Organisation & Udvikling, 30.december 1998

 

19 sider + bilag

1. Lidt om evalueringens baggrund, formål og metode

2. Besvarelse af de opstillede evalueringsspørgsmål

3. Sammenfattende vurdering

4. Perspektivering

Bilag:

A. Evalueringens organisering, metoder og kilder

B. Skematiske sammenligninger af cafe Parasollen med andre væresteder

C. Årsrapport 1997 fra Parasollen 

D. "Ensom blandt mennesker", tillæg om Cafe Parasollen fra Vejle Amts Folkeblad, 25. juni 1998

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.