| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

aktivering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 4 months ago

Begrebet "aktivering" anvendes i beskæftigelsespolitikken.

Det handler om at hjælpe borgerne væk fra passiv forsørgelse ved at tilbyde enten virksomhedspraktik, job med løntilskud eller vejledning og opkvalificering.

 

Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger borgeren sit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Borgeren har pligt til at overholde ”Min Plan” for at bevare sin ret til dagpenge. Borgeren vil senest blive aktiveret af jobcenteret, når hun/han har været ledig i seks måneder og er mellem 30 og 50 år. Borgere under 30 år og over 50 år har ret og pligt til senest at blive aktiveret efter 13 ugers ledighed. Borgere, som deltager i aktiveringstilbud har pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler.

 

Kilde:  https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Arbejdsloeshed/Aktivering-naar-du-faar-dagpenge

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.