| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

DEFACTUM

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 1 month ago

DEFACTUM er en forsknings- og konsulentorgansation, som ledelsesmæssigt og organisatorisk er en del af Koncern Kvalitet i Region Midtjylland.

 

DEFACTUM er organiseret i fire afdelinger:

 

DEFACTUMs vision er lighed i sundhed. Fokus er på sammenhænge mellem sundhed, det sociale område og arbejdsmarkedet.

DEFACTUM arbejder på at skabe ny viden og oversætte den til konkret handling til gavn for befolkningen. 

Målet er sundhed på patientens præmisser og flere socialt aktive medborgere - til gavn for befolkningen som helhed.

,

DEFACTUM samarbejder med forskere, beslutningstagere og fagfolk i kommuner, statslige myndigheder mm

 

Organisationen DEFACTUM hed frem til 2016 "CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling" og blev dannet i 2011 som en fusion af Center for Kvalitetsudvikling og Center for Folkesundhed. De to kompetencecentre blev etableret i 2007 som en del af Region Midtjylland og bestod primært af personale, som blev i forbindelse med struktureformen blev overført fra Kvalitetsafdelingen, Center for Evaluering i Psykiatrien og Afdelingen for Folkesundhed i Århus Amt.

 

Læs mere her: http://defactum.dk/om-DEFACTUM/

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.