| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

det sociale arbejde

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 2 months ago

Det sociale arbejde er et begreb, som bruges om det de opgaver, som løses af offentlige ansatte, privatansatte, foreningsansatte og ulønnede/frivillige for at hjælpe mennesker med sociale problemer.

Socialt arbejde kan også være forebyggende, så målgruppen er mennesker, der er i risiko for at få (mere alvorlige) sociale problemer.

Endelig er socialt arbejde også universelle velfærdsydelser, som det offentlige også stiller til rådighed for erhvervsaktive borgere, evt. mod betaling. fx dagtilbud for børn.

 

Læs mere her: socialt arbejde

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.