| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Organiseringen af socialt arbejde

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years ago

Socialt arbejde udføres af mange forskellige aktører; frivillige og ansatte i organisationer og selvejende institutioner, kommunalt ansatte, statsansatte, ansatte i regionerne

Meget socialt arbejde er politisk styret af foreningsbestyrelser, byråd, regionsråd, socialministeren og Folketinget.

 

Denne wiki søger at stille viden til rådighed, der kan give svar på (nogle af) følgende spørgsmål:

 1. Hvordan er indsatsen overfor de enkelte sociale problemer tilrettelagt?
 2. Hvordan foregår samspillet mellem de borgere, som har brug for hjælp, og de personer som skal hjælpe?
 3. Hvordan skabe skabes sammenhæng, så indsatsen bliver helhedsorienteret?
 4. Hvordan foregår det politiske arbejde, som fastlægger socialpolitikken?
 5. Hvordan foregår implementeringen af socialpolitikken?
 6. Hvordan er statens sociale opgaver organiseret?
 7. Hvordan er kommunernes sociale opgaver organiseret?
 8. Hvilken rolle spiller den kommunale sagsbehandler (socialrådgiveren) i det sociale arbejde? 
 9. Hvordan er de opgaver, som løses af civilsamfundet, foreninger, frivillige organiseret?
 10. Hvordan organiserer virksomheder deres sociale arbejde?
 11. Hvordan har organiseringen af det sociale arbejde ændret sig over tid (Historisk udvikling frem til 2 verdenskrigHistorisk udvikling efter 2n verdenskrig
 12. Hvad er de største udfordringer i det sociale arbejdes organisering?

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.