| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

sociallovgivning (redirected from Sociallovgivning)

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 weeks, 5 days ago

Den danske lovgivning er omfattende. Der er cirka 1500 gældende love i Danmark.

En søgning i "Retsinformation" på ordet Social  fandt 18776 dokumenter i følgende kategorier:

Love: 477 Bekendtgørelser: 799 Øvrige: 17500 En stor del af disse retslige dokumenter er imidlertid historiske, og ikke gældende lovgivning.

Børne- og Socialministeriet er ansvarlige for cirka 20 love.

De vigtigste sociale love er:

 1. Grundloven (hvor især paragrafferne 71, 75 og 82 er vigtige)
 2. Lov om social pension (som administreres af Beskæftigelsesministeriet)  
 3. Lov om Social Service (Serviceloven), som i 1997 afløste Bistandsloven
 4. Retssikkerhedsloven
 5. Barnets lov 
 6. Børneloven
 7. Adoptionsloven 
 8. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
 9. Forældreansvarsloven 
 10. lov om børns forsørgelse

 11. Lov om socialtilsyn

 12. Forvaltningsloven  (som gælder alle myndigheder, der træffer afgørelser, ikke kun de social myndigheder)

 13. Offentlighedsloven

 14.  Databeskyttelsesforordningen

 15. Databeskyttelsesloven

 16. Lov om aktiv socialpolitik 

 17. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 18. Lov om sygedagpenge

 19. Integrationsloven

Hertil kommer over 100 andre love, som administreres af Beskæftigelsesministeriet, hvor nogle af dem fx handler om sygedagpenge og hjælp til arbejdsløse/ledige.

 

Historisk set er Socialreformen af 1933 startskuddet til det sociallovgivning, som velfærdssamfundet bygger på

 

 

NB denne liste bliver hurtigt forældet

Tjek på Retsinformation.dk . 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.