| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers CV (redirected from Jespers Erfaringer)

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 months ago

Denne wiki er skrevet og redigeret af Jesper Buchholdt Gjørup..

 

Curriculum Vitae

 

Underviser i vidensområdet samfundsvidenskab på socialrådgiveruddannelsen, VIA Holstebro siden september 2018

 

Har i 2021 og 2022 undervist ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien i fire kommuner på Socialstyrelsens praksiskurser om recovery-orienteret rehabilitering, herunder deltaget i samtaler med borgere om CHIME

 

Forsker på deltid i perioden 2022-2023 i vidensomsætning på det sociale område - i regi af Forskningscentret Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis (Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis | VIA)

 

Konsulent i Region Midtjylland (januar 2007- januar 2018) i Center for Kvalitetsudvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og DEFACTUM, der bl.a. løser opgaver på det sociale område (2007-2018)

 

Organisationskonsulent i Århus Amt (1999-2006)

 

Organisationskonsulent i Vejle Kommune (1994-1999)

Konsulentopgaver på det sociale område, fx  

 

Fuldmægtig i Fyns Amt (1991-1994)

 • Samarbejde med kommuner og almen praksis om ældreområdet, implementering af amtets samspilsstrategi.
 • Sundhedspolitisk Konference - i samarbejde med kommunale socialchefer 
 • Evaluering af sundhedsforsøg, Fx en astmaskole for børn

 

Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse fra Aalborg Universitet (1986-1991)

 

,Samfundsvidenskabeligt basisår om arbejds- og levevilkår mm - som også var en del af socialrådgiveruddannelsen (1985-1986)

 

Organisationserfaringer 

 • Medlem af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering og FORSA
 • (Ikke aktiv) medlem af Røde Kors, borger- og grundejerforening, kajakklub, SIND, DJØF (fagforening), A-kasse, pensionskasse; COOP, personaleforening
 • tidligere medlem af SiD, Studenterrådet, boligforeninger, LLO, ejerforening, Astma-og Allergiforeningen, FDF, idrætsforeninger, elbilsforening, foreningen af samfundsfagslærere (FALS) mm 
 • Tidligere arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant i Region Midtjylland
 • Tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Evalueringsselskab (2015-2017). Sad i bestyrelse med evaluatorer fra SFI og KORA (VIVE). Arrangerede bl.a. et gå-hjem-møde om evaluering af rehabilitering. Fik i planlægningen og gennemførelse af to årskonferencer kendskab til flere projekter og evalueringer på det sociale område 

 

Frivilligt socialt arbejde:

 • Frivillig i Hele Danmarks Familieklub, KFUMs Sociale Arbejde, i Holstebro - fra efteråret 2019
 • Frivillig i Værket, et tilbud til voksne, der føler sig ensomme, Røde Kors (april 2018-marts 2019)
 • Medlem af klasseråd på kommunal folkeskole (2009-2019)
 • Arrangerer sommerfester for naboerne i Ådalshusene 
 • Webmaster for Flammegruppen, KFUM-spejderne i Stavtrup (omkring 2012) 
 • Frivillig på KFUM-spejderes sommerlejre: lavede mad (omkring 2010)
 • Medlem af forældreråd for SFO (omkring 2010) 
 • Formand for Kollegieindstillingsudvalget i Aalborg 1986-1990
 • Medlem af Studenterrådets boliggruppe. Gennemførte undersøgelser af studerendes levevilkår
 • Medlem af hyggeaftensudvalget på Skanderborg Amtsgymnasium
 • Medlem af Seniorudvalget, FDF, landsforbundet (omkring 1985) 
 • Leder i Skanderborg FDF (1980-1984)

 

Private erfaringer:

 • Har selv prøvet at være jobsøgende, været til samtale på jobcenter, været i kommunal aktivering og ansat med løntilskud - efter studentereksamen
 • Har selv prøvet at være boligløs ved studiestart
 • Far til tvillinger  - og dermed bruger af daginstitution mm
 • Erfaring med at have unge mennesker ansat til børnepasning - via foreningen Et År i Huset 
 • Bonusfar til tvillinger 
 • Samtaler om sociale, psykiske og helbredsmæssige problemer og opgaver med familiemedlemmer og venner (socialpædagoger, børnehavepædagog, frivillige i genbrugsbutik, socialrådgivere, konsulent i a-kasse, brugere af psykiatrien, arbejdsløse, sygemeldte, beboer i kommunalt bofællesskab)
 • Pårørende og bisidder for bruger af kommunal ældrepleje
 • Skilt - og har derfor personlige brugererfaringer med Statsforvaltningen og dele af sociallovgivningen

 

Kortidsansættelser i lønnede, ufaglærte jobs:

 • Vikar i børnehave (7 dage i februar 2018)
 • Sommerferievikar i kommunalt finansieret værelsesudlejning (1990)
 • Deltidsansat i biludlejningsfirma (1986-1990) 
 • Deltidsansat i pakkepostfirma (1985) 
 • Medarbejder i Specialrengøringsfirma (1985)
 • Fabriksarbejder på sodavandstapperi  (1985)
 • Natportier på hotel (1984-85)
 • Deltidsansat i butik - på servicestationer (1981-1984)
 • Deltidsansat på autoophug (cirka 1977-79)

 

Se også særskilte sider om:

 1. Jespers erfaringer med arbejdsmarkedet
 2. Jespers erfaringer med boligområdet 
 3. Jespers erfaringer med eksamener
 4. Jespers erfaringer med evalueringer  
 5. Jespers erfaringer med familie, børn og unge
 6. Jespers erfaringer med frivilligt socialt arbejde  
 7. Jespers erfaringer med integration og etniske minoriteter  
 8. Jespers erfaringer med interviews  
 9. Jespers erfaringer med kompetenceudvikling  
 10. Jespers erfaringer med kvalitetsudvikling
 11. Jespers erfaringer med organisationer  
 12. Jespers erfaringer med projektarbejde  
 13. Jespers erfaringer med psykiatri  
 14. Jespers erfaringer med socialområdet
 15. Jespers erfaringer med sundhedsvæsenet  
 16. Jespers erfaringer med tværprofessionelt samarbejde
 17. Jespers erfaring med tværsektorielt samarbejde  
 18. Jespers erfaringer med udviklingsopgaver

 

2020-02-03  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.