| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Socialstyrelsen

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 3 months ago

Socialstyrelsen var en statslig myndighed, der arbejder med at implementere sociallovgivningen, herunder især servicelovens mange bestemmelser.

Socialstyrelsen ledes af en direktør, som refererer til departementchefen i Social- og Indenrigsministeriet  .

 

Socialstyrelsen var en del af Social- og Indenrigsministeriet  .

Socialstyrelsen arbejdede med udvikling, rådgivning og implementering på det sociale område.

"Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

 • Børn og unge
 • Handicap
 • Udsatte grupper

...

Socialstyrelsens hovedopgaver var fastsat i finansloven. De bestod i at:

 • tilvejebringe ny socialfaglig viden 
 • formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
 • varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
 • understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
 • varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur
 • forvalte tilskudsordninger."

Kilde:  https://socialstyrelsen.dk/om-os/

 

Socialstyrelsen kommunikerede løbende, fx i stillingsopslag:

 

Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område.
Socialstyrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriets koncern. 
Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder: Børn og unge, Handicap og udsatte grupper.”

 (kilde: stillingsopslag, vicedirektør i Socialstyrelsen, juni 2020)

 

Socialstyrelsen blev ved årsskiftet 2022/2023 til Social og Boligstyrelsen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.