| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 months, 1 week ago

Socialtarbejde.pbworks.com

er en wiki med undervisernoter om socialpolitik, samfundet og socialt arbejde.

Her kan du finde oplysninger om Litteratur, begreberaktører og refleksioner om og i det sociale felt og det øvrige samfund. Wikien er skrevet og redigeret af Jesper Buchholdt Gjørup. 

 

Denne wiki kan måske støtte dig i din læreproces, hvis du er socialrådgiverstuderende. Den er ikke "pensum" på socialrådgiveruddannelsen,

men en supplerende læringsressource, du kan vælge at bruge tid på, hvis det giver mening for dig.

 

Du kan fx bruge wikien som …

1. hjælp til at identificere relevante aktører, begreber, begivenheder, fænomener, teorier og kilder

2. inspiration til hvordan du selv kan studere - og organisere dine egne noter, når du læser litteratur og dokumenterer din egen teoretiske og empiriske viden - opbygger din portfolio. Husk også at prioritere reflekteret dybdelæring, selv denne wiki kunne fortolkes som en fokus på overfladisk læring og overblik.

 

Vær kildekritisk, hvis du overvejer at bruge wikien som kilde i skriftlige opgaver. Teksterne på denne wiki er - ligesom viden generelt er - foreløbige, midlertidige og kan altid udbygges, forbedres og redigeres. Du finder IKKE den endegyldige sandhed på denne wiki, men du kan finde oplysninger og udsagn/påstande med mere eller mindre belæg. En vigtig del af belægget er, at jeg henviser dig videre til andre skriftlige kilder, som du så også må forholde dig kildekritisk til.


Wikien er
ikke tænkt som en erstatning for publiceret faglitteratur. For at udvikle DIN viden og opnå akademiske og professionelle kompetencer skal du SELV søge litteratur på bibliotekets database, selv læse, fortolke og forholde dig til artikler, rapporter, tekster på internettet, bøger, uddrage essenser, finde og fortolke gode citater og skrive noter.  Men wikien kan måske være et nyttigt supplement til min mundtlige undervisning - og en inspiration til dine egne studier. Læs mere her: Hvad studerende siger om denne wiki

 

Wikiens noter om socialrådgiveruddannelsen er ikke en autoriseret kilde, som giver dig sikker viden om, hvad du skal kunne til eksamen. Her er det de retningsgivende dokumenter: eksamensbestemmelserne - suppleret af uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen og modulbeskrivelserne - og heri især læringsmålene, der gælder. 

Men wikiens noter om 

1 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 1 og 2), 

2 semester på socialrådgiveruddannelsen,

3 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 5 og Modul 6), 

4 semester på socialrådgiveruddannelsen

5 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 8 og valgmodul), 

6 semester på socialrådgiveruddannelsen ( modul 10 og valgmodul, fx modul Amodul C) og 

7 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 12 og modul 13 )

kan måske hjælpe dig med at teste din egen viden om uddannelsens temaer ved at se om du kender - og kan anvende - nogle af de mange begreber. Og siderne om de enkelte moduler kan give dig tips om relevant supplerende litteratur.

 

God fornøjelse!

Venlig hilsen

Jespers Buchholdt Gjørup

 

Wikien består af over 2500 sider med tekst og vil løbende blive udbygget med flere begreberaktører og litteraturreferencer. De enkelte sider bliver løbende udbygget og rettet.

Du kan på den enkelte side se, hvornår den sidst er ændret.

 

Emner eksempler på sider og mapper
Historie

Historisk udvikling frem til 2. verdenskrigHistorisk udvikling efter 2. verdenskrig,Historiske begivenheder siden år 2000DanmarkshistorieVerdenshistorie

Aktører

internationale aktører som fx United NationsWHOEASSW

Nationale aktører,fx: FolketingetRegeringenSocialministeren, KLSocial og Boligstyrelsen

Frivillige sociale organisationerLEVULFSAND - De hjemløses LandsorganisationDet Centrale HandicaprådInstitut for MenneskerettighederVIVE, Danmarks Statistik Rådet for Socialt udsatte,  Ankestyrelsen kriminalforsorgen,

Lokale og regionale aktører i Danmark, fx Socialtilsynet, Herning Kommune, Aarhus KommuneRegion Midtjylland  

Wikien har også sider med en række historiske aktører

Begreber

afvigelsealkohol alkoholisme , akademiske begreberalmisseanalyse anerkendelse argumentation  asylsystem

borger brugerinddragelse

CHIME civilsamfundet

D datakilderdeltagelsediagnosediakoni dobbeltdiagnose patienterdoxadysfunktion

effekt eksklusion empowerment  ensomhed evalueringevidensengelske og amerikanske begrebe 

Ffag, fattigdomfelt flygtningepolitik forsørgelsefrivilligt socialt arbejde, funktion,

generative mekanismer ,globaliseringgældgældsrådgivning

handicaphelhedssynhjemløshåbhistoriske begreber

integrationinteraktionisme,integrerede indsatser  interesser, interview , islamislamismeidentitet

jobcenter Jura

K  kapital kommunikation  kompetence kompetenceudvikling kontanthjælp kriminalitetkriminologi krænkelsekvalitet,

 legitimitet

Mmagtmarginaliseringmetode  metodelitteratur migration misbrugmonofagligt samarbejde moralsk karrieremål , mødeledelse målgruppemening

N  negativ social arv

ofre for kriminalitet organisation

P pension  policyanalyse,  praksislogik procesprofession, professionsidentitet projektarbejde psykiatripsykologi pædagog

QALY

radikaliseringrecovery, retssystemet  risikofaktorer,

samarbejde samfund  sektor skolefravær socialfaglige indsatser Socialt frikort , social identitetsocial innovationsocialpolitiksociale problemer socialpsykiatri  socialt udstødte , stempling , stigmatiseringstraf sundhedsundhedsvæsenet systemet systemteoretiske perspektiver i socialt arbejde

T teoretiske perspektiver i socialt arbejdeterrortvang i psykiatrien tværprofessionelt samarbejde tværsektorielt samarbejdetyske begreber

Udenforskabudlændingepolitik udsatte boligområder Udsatte voksneudvikling udviklingsbaseret videnudviklingshæmmede, ungdomungdomskriminalitet

vejledning og opkvalificering velfærdsprofession Velfærdsstatverdensmål værdighed

ydelser

Æ æresrelateret social kontrol

Ø økonomi

Litteratur

Bent Rold Andersen 1973Carsten Jensen 2011,  Inge Storgaard Bonfils mfl red 2013Matilde Højbye-Mortensen 2013Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen 2016Peter Bundesen 2016Lene Mosegaard Søbjerg mfl 2018Hans Jørgen Staugaard 2017Steen Juul Hansen red 2016Torben M Andersen 2018Maja Lundemark Andersen 2013Anne Marie Villumsen red 2018Axel Honneth 1990 og 2012Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen 2002Per K Larsen red 2016Erik Jørgen Hansen 2017Michael Hviid Jacobsen red 2018Gitte Sommer Harrits mfl red 2014Søren Kolstrup 2015Susanne Willaume Fabricius 2018Socialpolitisk redegørelse 2019 , Pernille Skovbo Rasmussen mfl 2020   Britt Østergaard Larsen 2017

Der er mapper med

evalueringslitteratur  historisk litteratur ;  ledelseslitteratur : 

metodelitteratur ; professionslitteratur samfundsfaglige lærebøger ; socialfaglige lærebøger ; sociologiske klassikere

økonomisk faglitteratur  videnskabsteoretisk litteratur anden samfundsvidenskabelig litteratur 

 litteratur om børn og unge og litteratur om etnicitet og integration 

Der er “mapper“ med empiriskeundersøgelser  

Evalueringer ; policydokumenterdebatindlægforskningsartikler Studenterprojektrapporter 

engelsksproget litteratur

Lovgivning Lov om Social ServiceForældreansvarslovenGrundlovenFinanslov 2019Børneloven 2018Adoptionsloven af 2018lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedetstraffeloven
Personer K K SteinckeEva GredalPalle SimonsenHanne ReintoftRitt BjerregaardInger StøjbergBritta KyvsgaardKnud AarupJürgen HabermasErving GoffmanPierre BourdieuAxel HonnethJens Christian HübertzRobert K MertonNanna Mik-Meyer
statistik Danmarks Statistik 2018 om kriminalitet, Danmarks Statistik 2019 om udlændinge, Eurostats database , VIVEs ECO nøgletal , SIMs kommunale nøgletal , Statistikbanken

 

Denne wiki ligger emnemæssigt tæt på andre wikier, fx:

 

Find links til flere wikier og tekster om andre faglige emner her: http://jesperbuchholdtgjoerup.pbworks.com  

 

Henvendelser om og feedback på denne wiki kan ske på mail eller telefon (87 55 33 83) 

 

 2017-02-19

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.