| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 months ago

Socialtarbejde.pbworks.com

er en wiki med undervisernoter om socialpolitik, samfundet og socialt arbejde med socialt udsatte borgere. 

Her kan du finde oplysninger om Litteratur, begreberaktører og refleksioner om og i det sociale felt og det øvrige samfund.

 

Wikien er skrevet og redigeret af Jesper Buchholdt Gjørup og kan ses som et skriftligt supplement til slides og mundtlig undervisning. 

 

Denne wiki kan måske støtte dig i din læreproces, hvis du er socialrådgiverstuderende eller pædagogstuderende - eller ønsker at opdatere din faglige viden som færdiguddannet socialrådgiver eller socialpædagog. Den kan måske også inspirere dig, hvis du arbejder på det sociale område og overvejer at tage en uddannelse på professionshøjskolen.


Wikien er ikke "pensum" på socialrådgiveruddannelsen eller andre uddannelser,

men er en supplerende læringsressource, du kan vælge at bruge tid på, hvis det giver mening for dig.

 

Du kan fx bruge wikien som …

1. hjælp til at blive opmærksom på relevante aktører, begreber, begivenheder, fænomener, teorier og kilder

2. inspiration til hvordan du selv kan studere - og organisere dine egne noter, når du læser litteratur og dokumenterer din egen teoretiske og empiriske viden - opbygger din portfolio. Husk også at prioritere reflekteret dybdelæring, selv denne wiki kunne fortolkes som en fokus på overfladisk læring og overblik.

 

Vær kildekritisk, hvis du overvejer at bruge wikien som kilde i skriftlige opgaver. Teksterne på denne wiki er - ligesom viden generelt er - foreløbige, midlertidige og kan altid udbygges, forbedres og redigeres. Du finder IKKE den endegyldige sandhed på denne wiki, men du kan finde oplysninger og udsagn/påstande med mere eller mindre belæg. En vigtig del af belægget er, at jeg henviser dig videre til andre skriftlige kilder, som du så også må forholde dig kildekritisk til.


Wikien er
ikke tænkt som en erstatning for publiceret faglitteratur. For at udvikle DIN viden og opnå akademiske og professionelle kompetencer skal du SELV søge litteratur på bibliotekets database, selv læse, fortolke og forholde dig til lærebøger, forskningsartikler, evalueringsrapporter, retskilder, journalistiske artikler, hjemmesider og  anden litteratur, samt uddrage essenser, finde og fortolke gode citater og skrive noter.  Men wikien kan måske være et nyttigt supplement til min mundtlige undervisning - og en inspiration til dine egne studier. Læs mere her: Hvad studerende siger om denne wiki

 

Wikiens noter om socialrådgiveruddannelsen er heller ikke en officiel kilde, som giver dig sikker viden om, hvad du skal kunne til eksamen. Her er det de retningsgivende dokumenter: eksamensbestemmelserne - suppleret af uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen og modulbeskrivelserne - og heri især læringsmålene, der gælder. Find disse dokumenter på retsinformation.dk, uddannelsesguiden.dk og via.dk.

Men wikiens noter om 

1 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 1 og 2), 

2 semester på socialrådgiveruddannelsen,

3 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 5 og Modul 6), 

4 semester på socialrådgiveruddannelsen

5 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 8 og valgmodul), 

6 semester på socialrådgiveruddannelsen ( modul 10 og valgmodul, fx modul Amodul C) og 

7 semester på socialrådgiveruddannelsen (modul 12 og modul 13 )

kan måske hjælpe dig med at teste din egen viden om uddannelsens temaer ved at se om du kender - og kan anvende - nogle af de mange begreber. Og siderne om de enkelte moduler kan give dig tips om relevant supplerende litteratur.

 

God fornøjelse!

Venlig hilsen

Jespers Buchholdt Gjørup

 

Wikien består af over 2500 sider med tekst og vil løbende blive udbygget med flere begreberaktører og litteraturreferencer. De enkelte sider bliver løbende udbygget og rettet.

Du kan på den enkelte side se, hvornår den sidst er ændret.

 

Emner eksempler på sider og mapper
Historie

Historisk udvikling frem til 2. verdenskrigHistorisk udvikling efter 2. verdenskrigHistoriske begivenheder siden år 2000DanmarkshistorieVerdenshistorie

Aktører

internationale aktører som fx United NationsWHOEASSW

Nationale aktører, fx: FolketingetRegeringenSocialministeren, KLSocial og Boligstyrelsen

Frivillige sociale organisationerLEVULFSAND - De hjemløses LandsorganisationDet Centrale HandicaprådInstitut for MenneskerettighederVIVE, Danmarks Statistik Rådet for Socialt udsatte,  Ankestyrelsen kriminalforsorgen,

Lokale og regionale aktører i Danmark, fx Socialtilsynet, Herning Kommune, Aarhus KommuneRegion Midtjylland  

Wikien har også sider med en række historiske aktører

Begreber

afvigelsealkohol alkoholisme , akademiske begreberalmisseanalyse anerkendelse argumentation  asylsystem

borger brugerinddragelse

CHIME civilsamfundet

D datakilderdeltagelsediagnosediakoni dobbeltdiagnose patienterdoxadysfunktion

effekt eksklusion empowerment  ensomhed evalueringevidensengelske og amerikanske begrebe 

Ffag, fattigdomfelt flygtningepolitik forsørgelsefrivilligt socialt arbejde, funktion,

generative mekanismer ,globaliseringgældgældsrådgivning

handicaphelhedssynhjemløshåbhistoriske begreber

integrationinteraktionisme,integrerede indsatser  interesser, interview , islamislamismeidentitet

jobcenter Jura

kapital kommunikation  kompetence kompetenceudvikling kontanthjælp kriminalitetkriminologi krænkelsekvalitet,

legitimitet

magtmarginaliseringmetode  metodelitteratur migration misbrugmonofagligt samarbejde moralsk karrieremål , mødeledelse målgruppemening

negativ social arv

ofre for kriminalitet organisation

P pension  policyanalyse,  praksislogik procesprofession, professionsidentitet projektarbejde psykiatripsykologi pædagog

QALY

radikaliseringrecovery, retssystemet  risikofaktorer,

samarbejde samfund  sektor skolefravær socialfaglige indsatser Socialt frikort , social identitetsocial innovationsocialpolitiksociale problemer socialpsykiatri  socialt udstødte , stempling , stigmatiseringstraf sundhedsundhedsvæsenet systemet systemteoretiske perspektiver i socialt arbejde

T teoretiske perspektiver i socialt arbejdeterrortvang i psykiatrien tværprofessionelt samarbejde tværsektorielt samarbejdetyske begreber

Udenforskabudlændingepolitik udsatte boligområder Udsatte voksneudvikling udviklingsbaseret videnudviklingshæmmede, ungdomungdomskriminalitet

vejledning og opkvalificering velfærdsprofession Velfærdsstatverdensmål værdighed

ydelser

Æ æresrelateret social kontrol

Ø økonomi

Litteratur

 

 

Anne Marie Villumsen red 2018,

Axel Honneth 1990 og 2012

Bent Rold Andersen 1973 

Britt Østergaard Larsen 2017

Carsten Jensen 2011

Erik Jørgen Hansen 2017

Gitte Sommer Harrits mfl red 2014,

Hans Jørgen Staugaard 2017

Inge Storgaard Bonfils mfl red 2013

Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen 2016

Lene Mosegaard Søbjerg mfl 2018

Maja Lundemark Andersen 2013

Matilde Højbye-Mortensen 2013

Michael Hviid Jacobsen red 2018

Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen 2002,

Per K Larsen red 2016,

Pernille Skovbo Rasmussen mfl 2020 

Peter Bundesen 2016

Socialpolitisk redegørelse 2019 ,

Steen Juul Hansen red 2016,

Susanne Willaume Fabricius 2018,

Søren Kolstrup 2015,

Torben M Andersen 2018

Litteraturen på wikien er opdelt i mapper med evalueringslitteratur, historisk litteraturledelseslitteraturmetodelitteratur ; professionslitteratur samfundsfaglige lærebøgersocialfaglige lærebøgerøkonomisk faglitteratur  videnskabsteoretisk litteratur anden samfundsvidenskabelig litteraturlitteratur om børn og unge og litteratur om etnicitet og integration 

Der er også mapper med empiriske undersøgelserEvalueringerpolicydokumenterdebatindlægforskningsartikler Studenterprojektrapporter og engelsksproget litteratur

Lov Grundloven,  lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedetstraffelovenBarnets Lov

 

 Personer

 

 

socialministre, fx: K K Steincke, Eva GredalPalle SimonsenRitt BjerregaardPernille Rosenkrantz-TheilAstrid Krag

 

socialrådgivere, fx: Hanne ReintoftHelle NørrelykkeLars Uggerhøj

socialforskere, fx:  Nanna Mik-MeyerLars UggerhøjFrank Ebsen

socialpolitiske debattører, fx: Knud Aarup

sociologer, fx: Jürgen HabermasErving GoffmanPierre BourdieuAxel Honneth, Robert K MertonEmile DurkheimNanna Mik-Meyer

statistik Danmarks Statistik 2018 om kriminalitet, Danmarks Statistik 2019 om udlændinge, Eurostats database , VIVEs ECO nøgletal , SIMs kommunale nøgletal , Statistikbanken
internationalt Sverige Norge engelske og amerikanske begreber socialt arbejde i Holland tyske begreber franske begreber internationale aktører

 

Denne wiki ligger emnemæssigt tæt på andre wikier, fx:

 

Find links til flere wikier og tekster om andre faglige emner her: http://jesperbuchholdtgjoerup.pbworks.com  

 

Henvendelser om og feedback på denne wiki kan ske på mail eller telefon (87 55 33 83) 

 

 2017-02-19

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.